Brukervilkår

Brukervilkår for Ordnett skole

 1. Om vilkårene
  1. Disse vilkårene regulerer avtaleforholdet mellom Kunnskapsforlaget ANS og kunden om bruken av internettjenesten «Ordnett skole» og de tilhørende språkressurser (som samlebetegnelse benyttes begrepet «Tjenestene»).
 2. Tekniske forutsetninger
  1. Tilgang til Ordnett skole forutsetter bruk av en standard nettleser og at brukeren er tilkoblet internett.
  2. Bruk av Ordnett skole forutsetter at nettleseren godtar informasjonskapsler («cookies»), som Kunnskapsforlaget ANS benytter ved senere tilgang til Tjenestene (jfr. pkt.5).
  3. Kunnskapsforlaget ANS er ikke ansvarlig for utstyr som er nødvendig for bruk av Tjenestene.
 3. Kunnskapsforlagets forpliktelser
  1. Kunnskapsforlaget forplikter seg til å gjøre Tjenestene tilgjengelig for brukeren i hele abonnementsperioden.
  2. Mindre driftsavbrudd kan forekomme, men planlagte driftsavbrudd skal så godt det lar seg gjøre varsles brukeren og legges til tidspunkter som er til minst mulig ugunst for brukeren.
  3. Kunnskapsforlaget forplikter seg til å gi brukerstøtte i henhold til kontaktinformasjon og åpningstider oppgitt på Ordnett skoles hjemmesider (ordnettskole.no).
  4. Kunnskapsforlaget forplikter seg til å rette feil i Tjenestene innen rimelig tid etter at feilen oppdages.
 4. Brukerens forpliktelser
  1. Både Tjenestene som sådan og deres innhold er beskyttet av lov om opphavsrett.
  2. Brukeren forplikter seg til å bruke informasjonen som er tilgjengelig fra Ordnett skole i henhold til norsk lov. Brudd på åndsverksloven vil bli rettslig forfulgt.
  3. Brukeren forplikter seg til ikke å gi brukernavn og passord videre til andre personer. Hvis brukernavn og passord blir misbrukt vil Brukerens konto for bruk av Tjenestene bli sperret.
  4. Det skal oppgis minst en e-postadresse til person som fungerer som kontaktperson mellom Kunnskapsforlaget og de som benytter seg av Tjenestene hos kunden.
  5. Brukeren plikter innen rimelig tid å melde til Kunnskapsforlaget enhver endring i abonnementsinformasjon, herunder kontaktopplysninger.
  6. Brukeren plikter innen rimelig tid å melde fra til Kunnskapsforlaget om forhold som etter Brukerens oppfatning bør gi grunnlag for reklamasjon i forhold til forlagets forpliktelser i henhold til disse brukervilkårene.
 5. Personvern og cookies
  1. Personopplysninger vil bli benyttet av Kunnskapsforlaget og/eller Ordnett skole for å kunne gi deg de tjenestene du har rett til
  2. Kunden er Behandlingsansvarlig og Kunnskapsforlaget ANS er databehandler for behandling og oppbevaring av opplysningene i samsvar med norsk personvernlovgivning, jfr. Personvernerklæringen.
  3. På våre digitale løsninger bruker vi informasjonskapsler, såkalte cookies.
  4. For nærmere informasjon om personvern og cookies, les vår personvernerklæring her, og om hvordan vi bruker cookies her.
 6. Endringer i vilkår og priser
  1. Endringer i vilkår skal varsles Brukeren innen rimelig tid. Sendes varsel om endringer i Brukerens oppsigelsestid kan Brukeren gjøre krav på at de gamle vilkårene skal gjelde for førstkommende forlengelse av abonnementet.
  2. Priser på Tjenestene kan endres, men ingen endringer vil ha effekt for Brukeren før ved neste abonnementsperiode. Prisendringer vil bli varslet Brukeren på den registrerte e-postadressen.
  3. Endringer i pris som må regnes som årlige justeringer etter konsumprisindeks vil ikke bli varslet spesielt, og vil heller ikke gi grunnlag for forlenget oppsigelsesfrist.
 7. Varighet og oppsigelse av abonnement eller avtale
  1. Abonnementets varighet fremkommer av den inngåtte avtalen med Kunnskapsforlaget ANS.
  2. Oppsigelsesfristen er regulert i den skriftlige avtalen inngått mellom Kunnskapsforlaget og Kunden.