Hjelp

Ordnett skole inneholder ordbøker for norsk (bokmål og nynorsk), engelsk, fransk, spansk og tysk (liste over ordbøker)

Hva er nytt og bedre med Ordnett skole?

To nivåer for hvert språk

For hvert av fremmedspråkene engelsk, fransk, spansk og tysk finnes en grunnleggende skoleordbok, med færre ord og litt enklere forklaringer. I tillegg finnes en mer avansert ordbok, med flere ord, lengre forklaringer og flere eksempler.

Elevene velger selv hvilken ordbok de vil søke i som sitt førstevalg, men kan lett skifte til den andre ordboken.

For elever som nettopp har startet med annet fremmedspråk vil det vanligvis passe med det enkleste nivået, mens det for engelsk og norsk passer best med det avanserte nivået. Dette velges av elevene selv på Min side.

Lydfiler

Lydfiler med autentisk tale er tilgjengelig på alle språk.

Bruk nynorsk som søkespråk

Hvis du har nynorsk som hovedmål kan du nå søke i alle ordbøker med nynorske ord. Ordnett skole oversetter til bokmål, og viser deg treffene direkte.

Søker du på f.eks. på køyre i fransk, så får du opp artikkelen kjøre i norsk-fransk ordbok.

Utvidet hjelp til sidemål

Ordbøker for nynorsk og bokmål er koblet sammen slik at du kan bruke ditt eget hovedmål for å søke.

Bokmåls-elever:

Når du velger Nynorsk  kan du søke valgfritt i bokmål og nynorsk – treffet ditt vil uansett være i nynorsk ordbok, slik at du kan se hvordan ordet skrives og bøyes.

Eksempler på søk:
1. Søker du på høyre får du treff både på verbet å høyre og adjektivet høgre
2. Søker du på kjøre får du treff på køyre og køyra
3. Søker du på innbygger får du treff på ibuar, innbyggjar og innbyggar
4. Søker du på hus får du treff på hus

Nynorsk-elever

Når du velger Bokmål kan du søke valgfritt i nynorsk og bokmål – treffet ditt vil uansett være i en bokmålsordbok, slik at du kan se hvordan ordet skrives og bøyes.

Eksempler på bokmålsøk:
1. Søker du på hus får du treff på hus
2. Søker du på køyre får du treff på kjøre
3. Søker du på bylgje får du treff på bølge
4. Søker du på høyre får du treff både på partiet høyre og adjektivet høyre (side). Da høyre også finnes på nynorsk, får du forslag om andre bokmålsord (høre og høyere). I tillegg får du opp en alternativform til høyre (på bokmål): høgre.

Pålogging

Ordnett skole bruker Feide. Ta kontakt om dere har behov for andre tilgangsløsninger.